foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w glebie
foto1
Badanie makroelementów i mikroelementów w roślinach
foto1
Badanie gleb sadowniczych i ogrodniczych
foto1
Sporządzanie mapy zasobności gleb
foto1
Akredytowane Laboratorium
tel (94) 343 40 38
koszalin@schr.gov.pl

OSCHR Koszalin

 

OSChR w Koszalinie informuje,

że cena podstawowej analizy pH, fosfor, potas, magnez

dla upraw rolniczych wynosi 13.12 zł brutto.

 

 

 

Wysokość opłat pobieranych za zadania wykonane przez Okręgowe Stacje Chemiczno-Rolnicze z 23% Vat -  pobierz

  

Ceny wybranych badań gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego :

Lp.

Badania - przykładowe

Cena brutto w złotych

1.

Badanie gleb rolniczych i sadowniczych (pH, P2O5, K2O, Mg)

13,12/ próbkę

2.

Badanie gleb rolniczych i sadowniczych (pH, P2O5, K2O, Mg)              wraz z ustalenie zalecanej dawki wapna

15,25/ próbkę

3.

Badanie azotu mineralnego z poziomu 0-30cm, 30-60 cm                                               

28,12/ próbkę

za 2 poziomy łącznie

4.

Badanie azotu mineralnego z poziomu 0-30cm, 30-60 cm i 60-90 cm

42,48/ próbkę

za 3 poziomy łącznie

 

 

5.

Oznaczenie próchnicy:               

gleba mineralna

                                                                                             

gleba organiczna

34,36/próbkę*

40,61/ próbkę

___________________

49,99/próbkę*

59,36/ próbkę

6.

Analiza gleby na zawartość mikroelementów (Cu, Zn, Fe, Mn)                   

34,99/ próbkę

7.

Analiza gleby na zawartość mikroelementów(B, Cu, Zn, Fe, Mn)                  

52,48/ próbkę

8.

Oznaczenie siarki siarczanowej metodą nefelometryczną                             

46,86/ próbkę

9.

Badanie podłoży ogrodniczych (pH, zasolenie, NNO3+N-NH4, P, K, Ca, Mg, Cl)

52,48/ próbkę

10.

Zalecenie nawozowe w formie broszury 

8,75 szt.

11.

Zalecenia nawozowe dla potrzeb ogrodniczych,  sadowniczych                                                                                                             

18,75 szt.

*w przypadku oznaczania makro lub mikroelementów